Preduzeće MONTER EMIT d.o.o. Beograd se bavi inženjeringom, projektovanjem i izvođenjem radova u oblasti termotehnike, termoenergetike,  hidrotehnike  i  građevinarstva.

U okviru svoje delatnosti obavljamo sledeće poslove:

Preduzeće MONTER EMIT d.o.o. Beograd, pri izvršenju svih poslova koje obavlja, primenjuje integrisani sistem menadžmenta u koji je uključen sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, sistem upravljanja zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda SRPS ISO 14001:2015 i sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema zahtevima standarda SRPS OHSAS 18001:2008, koji je sertifikovan od sertifikacione kuće Evrocert iz Beograda.

Takođe, MONTER EMIT d.o.o. Beograd u svojoj praksi primenjuje sve referentne međunarodne i nacionalne standarde i norme i ima sertifikovane sisteme.

Pri izvođenju radova zavarivanja primenjuje zahteve standarda DIN EN ISO 3834-2 kao i njemu referentne standarde i zahteve direktive PED 97/23/EC (direktiva za sudove pod pritiskom) te poseduje:

Sertifikat za sistem kvaliteta na poslovima zavarivanja prema zahtevima standarda DIN EN ISO 3834-3 (izdat od sertifikacione kuće TÜV Thüringen) , i

Sertifikat o usklađenosti sistema kvaliteta sa direktivom PED 97/23/EC (izdat od sertifikacione kuće TÜV Thüringen).

Pri izgradnji predizolovanih toplovoda primenjuje zahteve standarda EN 13941, zahteve njemu referentnih standarda kao i zahteve gore pomenutih standarda za zavarivanje te poseduje:

Sertifikat za sistem kvaliteta na izgradnji  predizolovanih toplovoda,  za klasu  C, prema zahtevima standarda EN 13941 ( izdat od sertifikacione kuće SGS).

Pri izgradnji kanalskih toplovoda, kućnih grejnih instalacija i uopšte industrijskih cevovoda primenjuje zahteve standarda SRPS EN 13480-1do SRPS EN 13480-7, zahteve njemu referentnih standarda kao i zahteve gore pomenutih standarda za zavarivanje.

Ovde možete preuzeti sertifikate u pdf formatu:

© 2018 • MONTER EMIT d.o.o. Beograd • Sva prava zadržana • Mitrovdanska 25 • 11041 Beograd, Srbija • Tel: +381 11 396 02 26 • Tel/fax: +381 11/396 01 93 • e-mail: meb@monteremit.com • web: monteremit.com

Sertifikat_QMS-MEB

Sertifikat_OHSAS-MEB

Sertifikat_EMS-MEB

DIN_EN_ISO_3834-3_English

DIN_EN_ISO_3834-3_Deutsch


Directiva_97-23-EG_i_EN13480-4_Englisch
Directiva_97-23-EG_i_EN13480-4_Deutsch
Sertifikat_EN-13941_klasa-C
Velika_licenca-I072M2_MEB

Početna Opšte Delatnost Reference Galerija Kontakt MONTERION