Kadrovi

Imajući u vidu da su kadrovi ključni činilac uspešnog poslovanja, MONTER EMIT d.o.o. Beograd obezbeđuje da ima na raspolaganju visokokvalitetnu radnu snagu. To postiže ulaganjem potrebnih sredstava kako za stalni razvoj, osposobljavanje i usavršavanje svojih zaposlenih tako i za saradnju sa stručnjacima i ekspertima iz pojedinih oblasti.

U radnom odnosu na neodređeno vreme imamo zaposlene diplomirane inženjere mašinstva ( koji poseduju Licence i Odgovornog projektanata i Odgovornog izvođača radova a jedan je stručnjak u oblasti sistema menadžmenta kvalitetom i poseduje diplomu Međunarodnog inženjera zavarivanja-IWE),  tehničare, atestirane zavarivače, bravare, itd...

Preduzeće MONTER EMIT d.o.o. Beograd, ima dobru poslovnu saradnju sa nekoliko samostalnih zanatskih radnji, koji rade u kooperantskom odnosu, a iste imaju preko trideset zaposlenih (tehničara, zavarivača i bravara).

MONTER EMIT d.o.o. Beograd u svakom momentu raspolaže kvalitetnom radnom snagom za izvođenje mašinskih radova od preko pedeset ljudi.

MONTER EMIT d.o.o. Beograd, takođe, ima dobru saradnju sa brojnim kompatibilnim organizacijama na našem tržištu, kao i ekspertima u pojedinim oblastima, tako da kod realizacije poslova većeg obima sa istim nastupamo  zajednički u obliku konzorcijuma ili nekih drugih oblika udruživanja.

Preuzmitete organizacionu šemu preduzeća Monter emit d.o.o. Beograd u pdf formatu © 2018 • MONTER EMIT d.o.o. Beograd • Sva prava zadržana • Mitrovdanska 25 • 11041 Beograd, Srbija • Tel: +381 11 396 02 26 • Tel/fax: +381 11/396 01 93 • e-mail: meb@monteremit.com • web: monteremit.com
Početna Opšte Delatnost Reference Galerija Kontakt MONTERION