Delatnost

У оквиру делатности обављамо следеће послове:

  • инжењеринг услуге,
  • машинско пројектовање термотехничких и термоенергетских инсталација и постројења,
  • изградњу, реконструкцију и санацију термотехничких инсталација у стамбено-пословним објектима (инсталације грејања, климатизације и вентилације),
  • изградњу, реконструкцију и санацију топловода,
  • монтажу и реконструкцију опреме у котларницама,
  • изградњу, реконструкцију и санацију индустријских цевовода,
  • монтажу и ремонт технолошке опреме,
  • монтажу и реконструкцију спринклер станица и противпожарних система,
  • монтажу и реконструкцију челичних конструкција, …

Успоставили смо, примењујемо и одржавамо политику квалитета. Политика квалитета нам даје оквир за постављање општих циљева система квалитета, принципе на којима се систем квалитета заснива и правцима деловања предузећа.

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

НАШИ СЕРТИФИКАТИ