Delatnost

U okviru delatnosti obavljamo sledeće poslove:

  • inženjering usluge,
  • mašinsko projektovanje termotehničkih i termoenergetskih instalacija i postrojenja,
  • izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju termotehničkih instalacija u stambeno-poslovnim objektima (instalacije grejanja, klimatizacije i ventilacije),
  • izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju toplovoda,
  • montažu i rekonstrukciju opreme u kotlarnicama,
  • izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju industrijskih cevovoda,
  • montažu i remont tehnološke opreme,
  • montažu i rekonstrukciju sprinkler stanica i protivpožarnih sistema,
  • montažu i rekonstrukciju čeličnih konstrukcija, …

Uspostavili smo, primenjujemo i održavamo politiku kvaliteta. Politika kvaliteta nam daje okvir za postavljanje opštih ciljeva sistema kvaliteta, principe na kojima se sistem kvaliteta zasniva i pravcima delovanja preduzeća.

POLITIKA KVALITETA

NAŠI SERTIFIKATI