Kvalitet

У пракси примењујемо све референтне међународне и националне стандарде и норме и имамо сертификоване системе.

Код извођења радова заваривања примењујемо захтеве стандарда DIN EN ISO 3834-2. Takoђe и стандарде и захтеве директиве PED 97/23/EC (директива за судове под притиском) и поседујемо:

  • Сертификат за систем квалитета у пословима заваривања према захтевима стандарда DIN EN ISO 3834-3 (издат од сертификационе куће TÜV Тиринген), и
  • Сертификат о усклађености система квалитета са директивом PED 97/23/EC (издат од сертификационе куће TÜV Тиринген).

При изградњи предизолованих топловода примењујемо захтеве стандарда EN 13941. Као и захтеве референтних стандарда и захтеве наведених стандарда за заваривање и поседујемо:

  • Сертификат за систем квалитета на изградњи предизолованих топловода, за класу  Ц. Према захтевима стандарда EN 13941 (издат од сертификационе куће SGS).

При изградњи каналских топловода, кућних грејних инсталација и уопште индустријских цевовода примењујемо захтеве стандарда SRPS EN 13480-1 до SRPS EN 13480-7, захтеве референтних стандарда као и захтеве поменутих стандарда за заваривање.

НАШИ СЕРТИФИКАТИ