Визија

Предузеће МОНТЕР ЕМИТ БЕОГРАД основано је 28. октобра 1992. године, као предузеће у приватној својини. Од оснивања до данас успешно послујемо и стално унапређујемо сопствене могућности.

Бавимо се пружањем услуга инжењеринга, пројектовања и извођења радова, углавном у области термотехнике, термоенергетике, хидротехнике и грађевинарства. Успешно послујемо три деценије. Са успехом смо завршили велики број послова на значајним објектима и тако постали угледно предузеће на тржишту у области деловања.

Своје пословање заснивамо на испуњењу високог нивоа квалитета у послу, испуњењу захтева меродавних стандарда и прописа, способним и стручним запосленима, испуњењу захтева наручилаца и осталих пословних партнера и сарадника.

Успешно завршени послови, задовољни наручиоци и корисници наших услуга дају најбоље препоруке за наставак пословне сарадње и добијање нових послова. Препознати на тржишту, као сигуран и поуздан партнер, успешно сарађујемо са домаћим и страним партнерима на реализацији сложених пројеката.

Стратешко опредељење предузећа је повећање врсте и обима услуга на тржишту, односно стални раст и развој.

МИСИЈА

МОНТЕР ЕМИТ БЕОГРАД своје постојање заснива на пружању квалитетних услуга инжењеринга, пројектовања и извођења радова у области термотехнике, термоенергетике, хидротехнике, процесне технике и грађевинарства тако да корисници увек могу рачунати на нас као сигурног и поузданог партнера.

Свој рад заснивамо на поштовању законских прописа Републике Србије и примени важећих националних и међународних стандарда и правила струке, уз настојање да кроз добру организованост остваримо и добре пословне резултате.

Да би остварили планиране резултате настојимо да обезбедимо услове за потпуну укљученост и посвећеност свих наших запослених.

Са кооперантима и испоручиоцима градимо партнерске односе на обострано задовољство.

Запослени