Zaposleni

Запослили смо дипломиране инжењере машинства са важећом лиценцом (Одговорног пројектаната, Одговорног извођача радова, специјалисту из области Система управљања квалитетом, Међународног инжењера заваривања (IWE)). Такође, техничаре, проверене завариваче, браваре… Сви су у радном односу на неодређено време!

Имамо добру пословну сарадњу са више самосталних занатских радњи. То су наши кооперанти. Имају преко тридесет запослених (техничара, заваривача и бравара).

У сваком тренутку располажемо квалитетном радном снагом од преко педесет људи за извођење машинских радова.

Имамо добру сарадњу са бројним компатибилним организацијама на нашем тржишту, као и стручњацима у различитим областима, тако да код реализације послова већег обима наступамо заједнички у облику конзорцијума или других облика удруживања.