Zaposleni

Zaposlili smo diplomirane inženjere mašinstva sa važećom licencom (Odgovornog projektanata, Odgovornog izvođača radova, specijalistu iz oblasti Sistema upravljanja kvalitetom, Međunarodnog inženjera zavarivanja (IWE)). Takođe, tehničare, proverene zavarivače, bravare… Svi su u radnom odnosu na neodređeno vreme!

Imamo dobru poslovnu saradnju sa više samostalnih zanatskih radnji. To su naši kooperanti. Imaju preko trideset zaposlenih (tehničara, zavarivača i bravara).

U svakom trenutku raspolažemo kvalitetnom radnom snagom od preko pedeset ljudi za izvođenje mašinskih radova.

Imamo dobru saradnju sa brojnim kompatibilnim organizacijama na našem tržištu, kao i stručnjacima u različitim oblastima, tako da kod realizacije poslova većeg obima nastupamo zajednički u obliku konzorcijuma ili drugih oblika udruživanja.