Обим и структура најзначајнијих послова које смо до сада успешно завршили:

 • Изградња термотехничких инсталација у стамбено-пословним објектима чија квадратура прелази преко 250.000 м2 нето стамбене површине (НСП),
 • Изградња преко 200 нових и реконструкција више од 800 секундарних топлотно-предајних станица,
 • Изградња нових предизолованих цевовода у дужини већој од 50 км,
 • Монтажа неколико стотина топловодних прикључака и примарних подстаница,
 • Реконструкција класичних цевовода пречника ДН100-ДН700 у дужини већој од 10 км,
 • Замена више од 1.000 затварача на класичним цевоводима, разних  пречника од ДН100-ДН700,
 • Замена више од 100 аксијалних компензатора на класичним цевоводима, разних пречника од ДН100-ДН700,
 • Реконструкција преко 15 мањих котларница, снаге до 15.000 кW,
 • Машински радови (вентилација и браварија) на четири склоништа капацитета по 300 особа,
 • Монтажу спринклер станица и противпожарних система, на стамбеним и пословним објектима,
 • Монтажа технолошке опреме и изградња цевовода, на фабрици воде „Макиш 2“ у Београду, итд.

Радове смо изводили најчешће за Град Београд, уговарајући послове са ЈКП „Београдске Електране“ (изградња и ремонти: топловода и термотехничких инсталација) и Агенцијом за инвестиције, у конзорцијуму или као подизвођач предузећа „Градитељ – Београд“ АД Железник (изградња термотехничких инсталација у непрофитним становима, становима солидарности, домовима здравља, школама, и сл.).

Радове машинске монтаже смо изводили и за следеће компаније: ЕНЕРГОПРОЈЕКТ, „Станком холдинг компанија“ АД, Инвест-Импорт, ЈКП „Зеленило“, „Монт-Р“, „Приморје“ ДД Словенија, итд.

НАШИ ПОСЛОВИ